Konsult uppdrag

StoneTouch AB © 2010

Vi åtar oss uppdrag inom:

EL-väska 40Wh 230V

  • Produktutveckling el/mek/CAD/3D-printing
  • Utredningar / projektledning
  • EU ansökningar / rekvisitioner

 

 

StoneTouch AB

Tel:+46 (0)730-646400

info@stonetouch.se

Egenutvecklad produkt